ایران فروم

ایران فروم ۶ ساله شد

0

جلسه سوم دوره رایگان تقویت حافظه و تندخوانی

0

جلسه دوم دوره رایگان تقویت حافظه و تندخوانی

0

دل به دریا بزنید!

روزی هنرمندی به نام چارلز دیویس به دوستان خود گفت: «باید هر لحظه آماده باشیم تا آنچه را هستیم فدای آنچه می توانیم بشویم، بکنیم.» انسان های خطرپذیری مانند دیویس از محبوبیت ویژه ای برخوردار هستند. وقتی در فیلم های سینمایی، برنامه های تلویزیونی، کتاب ها و افسانه ها شخصیت های خطرپذیر را می بینیم، آنها را تحسین می کنیم و آرزو می کنیم مثل آنها باشیم. امّا معمولاً تن به این کار نمی دهیم زیرا در خطر کردن احتمال ناکامی، از دست دادن پول، شرمندگی یا دلشکستگی وجود دارد.

جلسه اوّل دوره رایگان تقویت حافظه و تندخوانی

0